Synonymes sprl is een professioneel vertaalbureau dat in 2001 opgericht werd en lid is van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen. We bieden een zeer breed palet aan kwaliteitsvolle diensten inzake vertaling en revisie aan vanuit en naar het Frans, Engels, Nederlands en Duits. En binnenkort kunt u bij ons ook terecht voor Spaans.

Het vertalen van een document is een uiterst nauwkeurige aangelegenheid. Dit is reeds meer dan 15 jaar onze enige activiteit als beëdigd vertaler.

Een kwalitatief hoogstaande tekst, in een begrijpelijke taal, maar technisch en formeel aangepast in functie van de "native speaker" die deze zal lezen, biedt een garantie voor een ernstig imago en straalt het professionalisme van uw onderneming uit. Bij het vertalen is bij benadering werken niet enkel weinig doeltreffend op communicatief vlak, maar zelfs gewaagd wanneer het om handelsbetrekkingen gaat.

Vaak kan men een exportopdracht binnenhalen op basis van de relationele kwaliteit tussen de contracterende partijen. Een offerte, een officieel document, een duidelijk en ondubbelzinnig contract is hierbij een doorslaggevend wapen en maakt integraal deel uit van de opdracht.

Of het nu om uiterst belangrijke zaken of pure routine gaat, we besteden steeds bijzonder veel aandacht om binnen de toegekende termijnen een vertaling af te leveren die het basisdocument zowel naar de letter als de geest trouw is.

Het gaat hier tenslotte niet enkel om uw reputatie, maar ook de onze.

Het is door deze ingesteldheid dat we het vertrouwen van marktleiders en grote bedrijven konden winnen en we hopen dat we hierdoor ook u kunnen overtuigen.

We wensen u een aangenaam bezoek aan onze site.